Object structure
Title:

Samodzielność finansowa samorządów lokalnych

Title in english:

Financial independence in local self-governments

Creator:

Łukomska-Szarek, Justyna

Subject and Keywords:

samorządy lokalne ; gospodarka finansowa ; samodzielność finansowa ; local government ; financial economy ; financial autonomy

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9), s. 87-96

Abstrakt:

Samorząd terytorialny jako podmiot w strukturze organizacyjnej państwa ma samodzielność finansową. Samodzielność finansowa niezależnie od postaci, w jakiej występuje, musi się charakteryzować swobodą podejmowania decyzji finansowych odniesionych zarówno do pozyskiwania dochodów, jak i przeznaczenia ich na różne rodzaje wydatków. Pomiar samodzielności związany jest z określonym stopniem swobody rozdysponowania dochodów i wydatków przeznaczonych na dane cele. W artykule podjęto rozważania na temat samodzielności finansowej samorządów lokalnych w Polsce. Przedmiotem dociekań naukowych jest przedstawienie podstawowych pojęć z tego zakresu oraz ocena stopnia samodziel-ności finansowej samorządów lokalnych w latach 2006-2009

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: