Show structure

Title:

Table of contents [Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 3 (16)]

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Description:

Czasopismo „Nauki o Finansach” pojawia się kwartalnie od 1995r. Do 2008 r. ukazywało się jako Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej pod tytułem „Finanse, Bankowość, Rachunkowość”. Od nr 10 (2012) tytuł usamodzielnia się, zachowuje dotychczasowy nr ISSN i przestaje się ukazywać w ramach serii : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 3 (16)

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Title in english:

Financial Sciences

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku