Object structure
Title:

Wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jako aplikacyjny wyraz idei zrównoważonego rozwoju. Stan i perspektywy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Implementing the concept of corporate social responsibility as an application expression of the idea of sustainable development. Status and prospects

Creator:

Kwarcińska, Agnieszka

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu ; sustainable development ; corporate social responsibility ; implementation of CSR

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539, s. 128-135

Abstrakt:

Idea zrównoważonego rozwoju traktowana jest współcześnie jako powszechny dogmat gospodarowania. Jej sens, oparty na zaspokajaniu obecnych potrzeb bez umniejszania szans zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń, wpisuje się w każdy rodzaj aktywności ekonomicznej. Podmioty gospodarujące mogą i powinny w różnym zakresie uczestniczyć w realizacji tak ważnej idei. Jednym ze sposobów ich włączenia się może być wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. W niniejszym artykule przedstawiono przesłanki idei zrównoważonego rozwoju oraz koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, traktowanej jako wyraz praktycznych działań współczesnych organizacji dla urzeczywistniania tej idei. Celem artykułu jest wykazanie, że koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu wpisuje się w założenia idei zrównoważonego rozwoju oraz przedstawienie na podstawie wybranych raportów badań aktualnego stanu zaangażowania polskich przedsiębiorstw w realizację założeń tej koncepcji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.539.12

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: