Object structure
Title:

Problem koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The problem of economic policy coordination in the European Union

Creator:

Kupczyk, Radosław

Subject and Keywords:

polityka gospodarcza ; zarządzanie gospodarcze ; semestr europejski ; economic policy ; economic governance ; European semester

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539, s. 120-127

Abstrakt:

Głównym problemem związanym z przeciwdziałaniem skutkom kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej okazał się brak możliwości wykorzystania instrumentów polityki gospodarczej na poziomie ponadnarodowym. Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób wprowadzone zmiany w zakresie zarządzania gospodarczego wpłyną na efektywność prowadzonej polityki gospodarczej na poziomie ponadnarodowym. W pierwszej części przedstawiono problemy związane z zacieśnieniem dyscypliny finansowej jako podstawowej metody zarządzania w Unii Europejskiej. Przeanalizowano również wpływ reform dotyczących zarządzania gospodarczego na politykę społeczną na poziomie krajowym. W części drugiej zbadano propozycje zmian instytucjonalnych wpływających na polepszenie koordynacji polityki gospodarczej w ramach nadzoru nad polityką fiskalną. Do realizacji postawionych w artykule celów wykorzystano teorię optymalnej kontroli oraz analizę systemową

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.539.11

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: