Object structure
Title:

Łączenie ilościowych i jakościowych metod analizy sieciowej w badaniach nad współpracą przedsiębiorstw – użyteczność, wyzwania i egzemplifikacja

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Combining qualitative and quantitative methods of network analysis in the study of enterprises cooperation – usefulness, challenges and exemplification

Creator:

Czernek-Marszałek, Katarzyna

Subject and Keywords:

analiza sieci społecznych ; metody jakościowe ; metody ilościowe ; współpraca międzyorganizacyjna ; region turystyczny ; social network analysis ; qualitative methods ; quantitative methods ; inter-organizational cooperation ; tourist region

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 84-94

Abstrakt:

Współpraca międzyorganizacyjna jest kluczowym warunkiem przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym także przedsiębiorstw turystycznych. Warunkuje ona również konkurencyjność obszarów turystycznych, na których funkcjonują owe przedsiębiorstwa. Kooperację taką bada się, wykorzystując różne teorie/koncepcje oraz metody i narzędzia badawcze. Wśród nich ważna jest koncepcja sieci społecznych oraz metody analizy sieciowej (SNA – Social Network Analysis). Mogą one mieć charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy i wzajemnie się uzupełniają, gdyż każda z metod ma inne zalety. W literaturze, zarówno krajowej, jak i zagranicznej, analiza sieciowa stosowana jest jednak głównie poprzez wykorzystanie albo jedynie metod ilościowych, albo jakościowych. Celem niniejszego artykułu jest zatem przedstawienie i egzemplifikacja użyteczności łączenia ilościowych i jakościowych metod analizy sieciowej w badaniach nad współpracą przedsiębiorstw na przykładzie podmiotów z sektora turystyki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.06

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: