Object structure

Title:

Problem finansowania świadczeń medycznych – prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Financing medical services – private health insurance

Creator:

Kubów, Adam

Subject and Keywords:

ochrona zdrowia ; ubezpieczenia społeczne ; ubezpieczenia prywatne ; bariery ; korzyści ; health care ; private insurance ; public insurance ; barriers ; advantages

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4), s. 27-43

Abstrakt:

Organizacja systemu ochrony zdrowia należy do tych zagadnień, któremu we współczesnych rozwiniętych społeczeństwach poświęca się najwięcej uwagi. Poddawana jest ona ciągle różnym zmianom, których myślą przewodnią jest poprawa efektywności jej funkcjonowania. W krajach OECD podstawową formą finansowania świadczeń medycznych są powszechne ubezpieczenia publiczne, natomiast prywatne ubezpieczenia mają z nimi różne powiązania. Najczęściej ubezpieczenia prywatne uzupełniają ubezpieczenia publiczne i są źródłem finansowania świadczeń niedostępnych w systemie publicznym lub też dają możliwość pokrycia dopłat do świadczeń udzielanych w ramach publicznej ochrony zdrowia. Rozwój ich jednak napotyka liczne bariery, wśród których można wymienić przede wszystkim stopień zamożności społeczeństwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu