Show structure

Title:

Wpływ migracji zagranicznej siły roboczej na polski rynek pracy

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

The influence of international migration of labour force on the Polish labour market

Creator:

Niewiadomska, Anna

Subject and Keywords:

migracje międzynarodowe ; rynek pracy ; korzyści i koszty ; international migration ; labour market ; benefits ; costs

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4), s. 11-26

Abstrakt:

Głównym celem badania była identyfikacja aktualnych tendencji migracyjnych obserwowanych w Polsce oraz analiza wpływu migracji na polski rynek pracy. Pierwsza część artykułu przybliża przesłanki migracji zagranicznych oraz skalę tego zjawiska po 1 maja 2004 r. Międzynarodowe migracje mogą przynieść znaczne korzyści migrantom, ich krajom pochodzenia, a także krajom, do których migrują. W artykule przedstawiono niektóre z nich. Obok korzyści scharakteryzowano również koszty, jakie towarzyszą zwiększonej mobilności Polaków

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu