Object structure
Title:

Stosowanie mechanizmu wyrównania poziomego w województwach – skutki dla dochodów budżetów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of the horizontal fiscal equalisation mechanism in Polish voivodeships − impact on the budget revenues

Creator:

Sekuła, Alicja

Subject and Keywords:

wyrównanie poziome ; część regionalna subwencji ogólnej ; janosikowe ; dochody województwa ; wpłaty na część regionalną ; horizontal fiscal equalization ; regional part of the general subsidy ; voivodeships revenues ; intergovernmental transfers

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528; s. 196-204

Abstrakt:

Publikacja poświęcona jest zagadnieniu mechanizmu wyrównywania poziomego na szczeblu regionalnym. Celem artykułu, oprócz przedstawienia przesłanek i zasad regulujących jego funkcjonowanie, jest ocena wpływu na sytuację dochodową budżetów województw, zwłaszcza że tylko na tym szczeblu wprowadzono od 2015 r. istotne zmiany, zarówno po stronie naliczania, jak i rozdziału środków. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że po modyfikacji reguł jednostki beneficjenci uzyskują nawet 6 razy mniejsze wpływy z tej części subwencji ogólnej w stosunku do lat wcześniejszych. Po nowelizacji ustawy globalna kwota części regionalnej uległa redukcji o blisko 2/3, a poziom zmniejszenia wpłat w przypadku mazowieckiego (jako dominującego regionu w systemie wpłat zwanym także „janosikowym”) w przeliczeniu na osobę sięgnął blisko 50%. Zakres czasowy badań objął lata 2004-2017

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.528.17

Language:

pol

Relation:

Finanse publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: