Object structure
Title:

Polityka podatkowa a aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie miast na prawach powiatu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tax policy vs. investment activity of territorial government units in Poland – the case of cities with county rights

Creator:

Dziuba, Jarosław

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; podatki lokalne ; polityka podatkowa ; inwestycje samorządowe ; local self-government ; local taxes ; tax policy ; tax system ; local government investment

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528; s. 56-67

Abstrakt:

W artykule dokonano identyfikacji rozwiązań prawnych w zakresie władztwa podatkowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce. Celem opracowania była próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zależność pomiędzy aktywnością inwestycyjną JST a prowadzoną przez nie polityką podatkową. Ze względu na to, że przyznane samorządom władztwo podatkowe może owocować jedynie obniżeniem dochodów budżetowych, teoretycznie można założyć negatywny wpływ polityki podatkowej na możliwości finansowania inwestycji samorządowych. Przeprowadzona analiza statystyczna wybranych kategorii budżetowych na przykładzie miast na prawach powiatu za lata 2007-2016 nie potwierdziła jednak tej zależności. Nasuwa się wniosek, że decyzje inwestycyjne w JST są podejmowanie niezależnie od decyzji z zakresu polityki podatkowej, która cechuje się dużą inercją i pasywnością

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.528.05

Language:

pol

Relation:

Finanse publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: