polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Nauki o Zarządzaniu

Liczba publikacji w kolekcji: 263

Najczęściej przeglądane

  1. Zarządzanie publiczne – próba systematyzacji koncepcji. Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 4 (21), s. 86-98 [5080]
  2. Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y - podobieństwa i różnice. Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 89-97 [4163]
  3. Marketing terytorialny jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej gmin Doliny Baryczy. Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 57-68 [3247]
  4. Przegląd zarządzania jako mechanizm doskonalenia systemu zarządzania jakością ISO 9001. Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 1 (10), s. 126-132 [2993]
  5. Charakterystyka i znaczenie ryzyka operacyjnego w działalności bankowej. Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 1 (22), s. 91-105 [2977]
  6. Zarządzanie wiedzą – dlaczego tak ważne? Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17), s. 45-60 [2955]
  7. Możliwość zastosowania metodyki Kanban w zarządzaniu projektami. Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 24-32 [2695]
  8. Audity, działania korygujące i zapobiegawcze jako mechanizmy doskonalenia systemów zarządzania - doświadczenia badanych organizacji. Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2012, Nr 3 (12), s. 103-116 [2207]
  9. Audyt marketingowy jako narzędzie kontroli marketingowej w świetle wyników badań polskich przedsiębiorstw. Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 9, s. 107-130 [1661]
  10. Zarządzanie talentami – modele i podejścia badawcze. Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 2 (23), s. 93-107 [1644]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...