polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Nauki o Finansach

Liczba publikacji w kolekcji: 198

Najczęściej przeglądane

  1. Analysis of cash flow statement. Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 1 (10), s. 131-140 [18782]
  2. Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych. Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 4 (17), s. 71-80 [2644]
  3. System informatyczny rachunkowości i jego rola w świetle ustawy o rachunkowości. Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 3 (20), s. 44-58 [1919]
  4. Funkcjonowanie i rozwój rynku otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w okresie 2000-2010. Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 28-42 [1907]
  5. Zastosowanie modeli dyskryminacyjnych jako narzędzia umożliwiającego wspomaganie procesu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego w akcje. Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 115-127 [1706]
  6. Hierarchia motywów i form oszczędzania wśród gospodarstw domowych Opolszczyzny. Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 163-177 [1603]
  7. RAROC as a credit risk approach. Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 3 (16), s. 64-76 [1582]
  8. Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna. Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 2 (23), s. 11-21 [1535]
  9. Ocena płynności finansowej grup kapitałowych na podstawie rachunku przepływów pieniężnych na przykładzie przemysłu metalowego. Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2012, Nr 3 (12), s. 70-86 [1511]
  10. Wpływ rekomendacji nadzorczych na kształtowanie się rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce. Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 204-225 [1451]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...