polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Stare Druki

Kolekcja obejmuje listę starych druków Zakładu Narodowego im.Ossolińskich zdigitalizowanych przy współudziale funduszy unijnych. Projekt dofinasowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pod nazwą: " Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu".

Liczba publikacji w kolekcji: 7714

Najczęściej przeglądane

  1. O ziołach i o mocy ich [8506]
  2. [Biblia nieświeska] Biblia. To iest księgi starego y nowego przymierza znowu z ięzyka Ebreyskiego, Greckiego, Łacińskiego na polski przełożone [4920]
  3. Ogrod Krolewsky, w ktorem o początku Cesarzów Rzymskich, Arcyxiążąt Rakuskich, Królów Polskich, Czeskych, Xiążąt Sląnskich, Ruskich, Litewskich, Pruskich rozrodzienia ich krótko opisane [4233]
  4. Kronika wszytkiego świata [3411]
  5. Testamentu Nowego Czesc Pierwsza Czterzei Euangelistowie swieći, Mattheusz, Marek, Lukasz I Ian, Z Greckiego ięzyka na Polski przelozeni i wykladem krotkiem obiasnieni [3108]
  6. Biblia To Iest Księgi Starego Y Nowego Testamentu, Według Łacińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk z pilnością przełozone [...] Przez [...] Iakuba Wuyka [...] [2595]
  7. Biblia To iest Kxięgi Starego y Nowego Zakonu na Polskie ięzyk według Łacinskiey Bibliey od Kościoła Chrześciańskiego powszechnego przyiętey [...] [1831]
  8. Gniazdo Cnoty, Zkąd Herby Rycerstwa slawnego Krolestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego, y inszych Państw do tego Krolestwa należących Książąt, y Panow początek swoy maią [1823]
  9. Dictionarius trium linguarum: Latine, Teutonice, et Polonice, potiora vocabula continens, nunc denuo pluribus in locis auctus, in titulis per seriem alphabeti concinnatus, cum peregrinantibus tum domi desidentibus et quibuslibet tribus loqui linguis cupientibus maxime necessarius, et utilissimus [1640]
  10. Nowy Thestament z Greckiego na polski ięzyk z pilnością przełozony [1587]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...