Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Date

Search for: [Subject and Keywords = język polski \- gramatyka] OR [Title = Treść odczytów we Wszechuczelni Jagiellońskiéj Krakowskiéj w styczniu 1849 r. mianych przez Jana Nep. Deszkiewicza, objaśniających układ jego Grammatyki polskiéj i rozwiązujących największe trudności grammatyczne] OR [Creator = Deszkiewicz\-Kundzicz, Jan Nepomucen \(1796\-1869\)]

Number of results: 7

items per page

This page uses 'cookies'. More information