Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Date

Search for: [Subject and Keywords = powiat] OR [Subject and Keywords = szpital] OR [Subject and Keywords = restrukturyzacja] OR [Subject and Keywords = komercjalizacja] OR [Subject and Keywords = prywatyzacja] OR [Subject and Keywords = district] OR [Subject and Keywords = hospital] OR [Subject and Keywords = restructuring] OR [Subject and Keywords = commercialization] OR [Subject and Keywords = privatization] OR [Title = Przekształcenie samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej jako proces decyzyjny organów powiatu jeleniogórskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 418, s. 88\-98] OR [Creator = Gralik\-Żmudzińska, Ewa]

Number of results: 102

items per page

Wieczorkowska, Anna Piotrowska, Maria [prof. dr hab.]. Promotor

2012
rozprawa doktorska

This page uses 'cookies'. More information