Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Date

Search for: [Subject and Keywords = ulgi w zapłacie] OR [Subject and Keywords = umorzenie] OR [Subject and Keywords = odroczenie zapłaty] OR [Subject and Keywords = rozłożenie zapłaty na raty] OR [Subject and Keywords = instrumenty lokalnej polityki dochodowej] OR [Subject and Keywords = wpływy budżetowe] OR [Subject and Keywords = reliefs in payment] OR [Subject and Keywords = remission] OR [Subject and Keywords = payment deferral] OR [Subject and Keywords = payment in instalments] OR [Subject and Keywords = instruments of local income policy] OR [Subject and Keywords = budget revenues] OR [Title = Zasady i przesłanki stosowania z urzędu ulg w zapłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostkom samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 404, s. 204\-218] OR [Creator = Ofiarski, Zbigniew]

Number of results: 6

items per page

This page uses 'cookies'. More information