Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Date

Search for: [Subject and Keywords = kapitał społeczny] OR [Subject and Keywords = aktywność mieszkańców] OR [Subject and Keywords = obszary wiejskie] OR [Subject and Keywords = strategia rozwoju lokalnego] OR [Subject and Keywords = gmina] OR [Subject and Keywords = social capital] OR [Subject and Keywords = inhabitants activity] OR [Subject and Keywords = rural areas] OR [Subject and Keywords = local development strategy] OR [Subject and Keywords = commune] OR [Title = Partycypacja mieszkańców w tworzeniu strategii rozwoju gminy jako przejaw kapitału społecznego na obszarach wiejskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 401, s. 577\-586] OR [Creator = Wojewódzka\-Wiewiórska, Agnieszka]

Number of results: 385

items per page

This page uses 'cookies'. More information