Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Date

Search for: [Subject and Keywords = pogranicze polsko\-niemieckie] OR [Subject and Keywords = miasta podzielone] OR [Subject and Keywords = relacje transgraniczne] OR [Subject and Keywords = sektor usług] OR [Subject and Keywords = Polish\-German borderland] OR [Subject and Keywords = divided city] OR [Subject and Keywords = cross\-border relation] OR [Subject and Keywords = service sector] OR [Title = Otwartość transgraniczna placówek usługowych w mieście podzielonym Gubin\/Guben. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 391, s. 128\-136] OR [Creator = Dołzbłasz, Sylwia]

Number of results: 14

items per page

Górka, Kazimierz Grzeganek- Więcek, Brygida Szopa, Romuald

2017
artykuł

This page uses 'cookies'. More information