Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Subject and Keywords = jakość] OR [Subject and Keywords = usługi edukacyjne] OR [Subject and Keywords = doskonalenie] OR [Subject and Keywords = quality] OR [Subject and Keywords = educational services] OR [Subject and Keywords = improvement] OR [Title = Oczekiwania interesariuszy usług edukacyjnych w ujęciu relacyjnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 353, s. 175\-183] OR [Creator = Zieliński, Grzegorz] OR [Creator = Grudowski, Piotr] OR [Creator = Szymańska\-Brałkowska, Małgorzata]

Number of results: 274

items per page

Gryncewicz, Wiesława Unold, Jacek [dr hab. inż. Prof. AE]. Promotor

2007
rozprawa doktorska

This page uses 'cookies'. More information