Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Subject and Keywords
  • Date
  • Resource Type

Search for: [Subject and Keywords = przestrzeń społeczno\-gospodarcza] OR [Subject and Keywords = peryferyjność] OR [Subject and Keywords = metropolizacja przestrzeni] OR [Subject and Keywords = local development] OR [Subject and Keywords = periphery] OR [Subject and Keywords = local socio\-economic space] OR [Title = Problemy społeczno\-ekonomicznej przestrzeni peryferyjnej w warunkach procesów metropolizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 339, s. 89\-99] OR [Creator = Łuczyszyn, Andrzej] OR [Creator = Chołodecka, Agnieszka]

Number of results: 199

items per page

This page uses 'cookies'. More information