Object structure
Title:

Konkurencyjność powiatów wybranych województw Polski Wschodniej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Competitiveness of townships in selected provinces of Eastern Poland

Creator:

Pawlik, Andrzej ; Dziekański, Paweł

Subject and Keywords:

finanse ; konkurencyjność ; powiat ; rozwój lokalny ; wskaźnik syntetyczny ; finance ; competitiveness ; township ; local development ; synthetic index

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527; s. 202-212

Abstrakt:

Podobnie jak w innych krajach, tak i w Polsce najważniejszą rolę spełnia gmina jako podstawowa jednostka terytorialna posiadająca największy zakres kompetencji. Kompetencje przypisane powiatom mają charakter uzupełniający. Samorządy terytorialne, poprzez stymulowanie rozwoju lokalnego i poprawę jakości świadczonych usług publicznych, przyczyniają się do osiągania spójności w wymiarze terytorialnym. Celem artykułu jest ocena poziomu konkurencyjności powiatów wybranych województw Polski Wschodniej z wykorzystaniem miary syntetycznej. Uwzględniając dostępność i porównywalność danych oraz kryteria statystyczne, przyjęto zmienne opisujące: sytuację finansową, gospodarkę i infrastrukturę jednostek. Analizy przeprowadzono w układzie powiatów województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego w latach 2008, 2010 i 2016

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.527.18

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: