Object structure
Title:

Ocena konkurencyjności polskich regionów oparta na metodzie M.E. Portera

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Evaluation of competitive position of Polish regions based on M.E. Porter methodology

Creator:

Kot, Janusz ; Kraska, Ewa

Subject and Keywords:

konkurencyjność ; konkurencyjność regionalna ; metoda M. E. Portera ; ranking regionów w Polsce ; competitiveness ; regional competitiveness ; Porter's methodology ; ranking of regions in Poland

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527; s. 148-159

Abstrakt:

Celem artykułu jest badanie konkurencyjności polskich regionów przy wykorzystaniu metody M.E. Portera oraz opracowanie rankingu regionów w Polsce. Przeprowadzone badania wykazały, że przy wzroście czynników wpływających na konkurencyjność regionów Polski ich wewnętrzna stratyfikacja nie jest równie podatna na zmianę. Oznaczać to może małą skuteczność polityki regionalnej państwa mającej za cel sprzyjanie zmniejszaniu dysproporcji regionalnych. Dominująca pozycja województwa mazowieckiego nie jest niczym złym dla gospodarki narodowej, natomiast utrzymywanie dystansu rozwojowego województw o najniższych pozycjach konkurencyjności wskazuje na wielokrotnie postulowaną konieczność podjęcia działań stymulujących ich rozwój, zarówno ze strony rządowej, jak i jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego i lokalnego. Wymaga to wprowadzenia działań o charakterze systemowym, które od trzydziestu lat nie wywołały pożądanych skutków w zakresie zmniejszania dysproporcji międzyregionalnych w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.527.13

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: