Object structure
Title:

Społeczne i prawne uwarunkowania komunikacji z otoczeniem rosyjskich sądów wojskowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social and legal conditions of communication with the environment of Russian military courts

Creator:

Kocoń, Paweł

Subject and Keywords:

sądownictwo ; komunikowanie ; public relations ; communicating

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527; s. 140-147

Abstrakt:

Sądownictwo wojskowe wydaje się być zapomnianym i pomijanym rodzajem wymiaru sprawiedliwości, pomimo że jego istnienie gwarantuje konstytucja RP. Sądy te są specyficzną, wyspecjalizowaną częścią sądownictwa, zajmującą się żołnierzami i cywilnymi pracownikami wojska. W dobie zagrożenia terroryzmem oraz wojen hybrydowych to na sądach wojskowych szczególnie ciąży obowiązek właściwego wyjaśniania ferowanych wyroków. Celem komunikacji jest realizacja strategii organizacyjnej sądów, zakładającej efektywne i sprawiedliwe sądzenie przy zapewnieniu prawnych i materialnych warunków ku temu. Można takie warunki osiągnąć przy rzetelnym komunikowaniu sądów z interesariuszami. Komunikowanie sądów wojskowych jest niezbędne w obliczu konfliktów, gdzie zachodzi wykorzystanie sił zbrojnych – potencjalne oskarżenia o przestępstwa wojenne muszą być obiektywnie rozpatrzone nie tylko wobec litery prawa, ale przede wszystkim wobec ofiar i świadków

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.527.12

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: