Object structure
Title:

Elementy polityki proinnowacyjnej w opinii przedstawicieli krakowskich organizacji typu startup

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Elements of pro-innovation policy in the opinion of representatives of start-up companies from Cracow

Creator:

Adamczyk, Michał

Subject and Keywords:

start-up ; polityka ekonomiczna ; ekosystem innowacji ; public policy ; ecosystem of innovation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527; s. 25-35

Abstrakt:

Jednym z kluczowych czynników warunkujących rozwój współczesnej gospodarki jest jej zdolność do generowania i absorpcji innowacji. Stąd działania nakierowane na rozwój innowacyjności stanowią bardzo ważny element polityki gospodarczej realizowanej przez władze publiczne różnych szczebli. Aktorem odgrywającym coraz większą rolę w ekosystemie innowacji są podmioty typu startup, które stają się także coraz częściej adresatami polityk publicznych. Celem artykułu jest przedstawienie czynników i barier rozwoju oraz potrzeb krakowskich organizacji typu startup, a także prezentacja wybranych instrumentów polityki proinnowacyjnej, prowadzonej głównie na szczeblu lokalnym. Badania prowadzono z wykorzystaniem studiów literaturowych, analizy dokumentów oraz danych jakościowych zebranych w drodze wywiadów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.527.02

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: