Object structure

Title:

Corporate rebranding – strategia rozwoju. Analiza przypadku firmy ZABERD S.A.

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Corporate rebranding − strategy of development. The analysis of ZABERD S.A. case

Creator:

Mróz-Gorgoń, Barbara ; Szymański, Grzegorz

Subject and Keywords:

branding ; kreowanie wizerunku marki ; strategia ; rebranding ; zarządzanie ; brand image creation ; strategy ; management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 300-309

Abstrakt:

Turbulentne otoczenie skłania do wzmożonych poszukiwań nowych formuł działania podmiotów gospodarczych. Rebranding może być wprowadzany zarówno w formiedrobnych zmian (kosmetyczna zmiana komunikacji wizualnej), jak i całkowitej zmiany nazwy i całej filozofii marki. W ostatnim okresie nastąpił wyraźny wzrost liczby renomowanych marek, które wprowadziły rebranding. Artykuł został oparty na systematycznej analizie literatury i na analizie przeprowadzonych badań, które dotyczyły percepcji marki ZABERD S.A. Celem artykułu jest przybliżenie determinant oraz problematyki i sposobu budowania strategii rebrandingu na przykładzie marki ZABERD S.A., a także wyłonienie implikacji menadżerskich o charakterze aplikacyjnym. Strategia rozwoju może odnieść długofalowy sukces jedynie wtedy, gdy wprowadzony zostanie również proces ebrandingowy, który wpływa na zmiany m.in. dwóch kluczowych obszarów: kultury organizacyjnej, a w tym rutyn organizacyjnych, oraz sposobu zarządzania w firmie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.27

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526 ; Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu