Object structure
Title:

Psychiczne koszty ponoszone przez nabywców w świetle badań empirycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Psychological costs borne by purchasers in the light of empirical research

Creator:

Marciniak, Beata

Subject and Keywords:

zachowania nabywców ; psychiczne koszty ponoszone przez nabywców ; proces nabywczy ; consumers behaviour ; consumer psychological costs ; acquisition process

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 256-266

Abstrakt:

Przedmiot opracowania koncentruje się wokół psychicznych kosztów ponoszonych przez nabywców. Cel rozważań odnosi się do analizy podjętej problematyki w wymiarze praktycznym. Zaprezentowano cząstkowe wyniki eksploracyjnego badania empirycznego, odnoszącego się do identyfikacji psychicznych kosztów nabywców oraz wybranych źródeł ich powstawania. Obiekt badania stanowili konsumenci reprezentujący odmienne grupy wyodrębnione w oparciu o model rozwoju tożsamości psychospołecznej Eriksona. Badanie zrealizowane zostało w oparciu o technikę indywidualnych wywiadów pogłębionych. Wyniki badania empirycznego stanowić mogą podstawę do stworzenia teoretycznego modelu kosztów zakupu. Praktykom życia gospodarczego mogą dostarczyć użytecznej wiedzy na temat sposobów kształtowania działań, jakie należy podjąć w momencie ujawniania nadmiernych psychicznych kosztów nabywców, których wystąpienie może być destrukcyjne dla marki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.23

Language:

pol

Relation:

Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: