Object structure
Title:

Różnorodność zachowań prosumpcyjnych jako przejaw marketingowej aktywności współczesnych nabywców

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Variety of prosumptive behaviours as the expression of marketing activity of contemporary final purchasers

Creator:

Baruk, Agnieszka Izabela

Subject and Keywords:

nabywca ; oferent ; prosumpcja ; prosument ; zachowania prosumpcyjne ; purchaser ; offeror ; prosumption ; prosumer ; prosumptive behaviours

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 235-245

Abstrakt:

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jego podstawowym celem było poddanie ocenie specyfiki i zakresu zachowań prosumpcyjnych. W części teoretycznej zastosowano metodę analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu z zakresu marketingu i zachowań nabywców. Do przygotowania części empirycznej zastosowano metodę badańankietowych (na etapie gromadzenia danych pierwotnych), przeprowadzonych wśród 1200 polskich pełnoletnich nabywców finalnych, oraz metodę analizy czynnikowej (na etapie analizy zebranych danych), którą przeprowadzono odrębnie dla osób chcących brać udział w przygotowywaniu ofert, dla osób pozytywnie postrzegających skuteczność oferentów w odniesieniu do aktywizowania nabywców oraz dla osób pozytywnie postrzegających oferentów w kontekście słuchania przez nich sugestii nabywców. Weryfikacji poddano 4 hipotezy badawcze. Jak wynika z badań, osoby chcące brać udział w działaniach marketingowych przejawiały raczej prosumpcję spontaniczną, zaś badani pozytywnie oceniający oferentów w obu wymienionych kontekstach przejawiali raczej prosumpcję inspirowaną

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.21

Language:

pol

Relation:

Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: