Object structure

Title:

Koncepcje działań naprawczych w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Concepts of corrective actions in primary health care in Poland

Creator:

Czerska, Iwona

Subject and Keywords:

POZ ; edukator zdrowia ; zintegrowana opieka zdrowotna ; mapy potrzeb zdrowotnych ; PHC ; health educator ; integrated health care ; health needs maps

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 147-154

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest przegląd wybranych koncepcji działań naprawczych w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce. Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz stron internetowych prezentujących rozwiązania systemowe w zakresie wsparcia funkcjonowania POZ. Wymieniono koncepcje działań naprawczych stanowiące jednocześnie strategiczne cele dla rozwoju opieki podstawowej. Omówiono trzy wybrane propozycje działań naprawczych, będące, według autora opracowania, najpoważniejszymi wyzwaniami dla podstawowej opieki zdrowotnej. W kolejności zaprezentowano: koncepcję edukatora zdrowia, zintegrowaną opiekę zdrowotną oraz mapy potrzeb zdrowotnych. Wspomniane propozycje rozwiązań systemowych mają szanse na powodzenie pod warunkiem rzetelnego opracowania założeń każdej koncepcji w kontekście rzeczywistych potrzeb i oczekiwań starzejącego się polskiego społeczeństwa. Według specjalistów bowiem Polsce potrzebna jest zasadnicza zmiana w sektorze zdrowia polegająca na przejściu na model kładący większy nacisk na profilaktykę

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.13

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526 ; Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu