Object structure
Title:

Badania marketingowe w czasie rzeczywistym w środowisku omnichannel w sektorze B2C

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Real-time marketing research in omnichannel environment on B2C market

Creator:

Gregor, Bogdan ; Gotwald-Feja, Beata

Subject and Keywords:

omnichannel marketing ; badania w czasie rzeczywistym ; sektor B2C ; beacon marketing ; real-time marketing research ; B2C market

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 39-47

Abstrakt:

Współcześni konsumenci oczekują od firm komunikacji stanowiącej odpowiedź na ich oczekiwania w czasie rzeczywistym. W związku z rozwojem technologii cyfrowych jest to możliwe jedynie przy zastosowaniu metod badań w czasie rzeczywistym, diagnozujących potrzeby i zachowania konsumenckie, zarówno w odniesieniu do procesu kupowego, jak i całego procesu funkcjonowania relacji konsument – firma. Celem artykułu jest określenie potencjału badań marketingowych w czasie rzeczywistym na rynku B2C, stanowiących warunek oraz zarazem konsekwencję stosowania marketingu w środowisku omnichannel. Artykuł ma charakter teoretyczny i bazuje na źródłach wtórnych. W jego strukturze podjęto próbę zaprezentowania środowiska omnikanałowego oraz przedstawiono wybrane technologie umożliwiające realizację badań w sektorze B2C w czasie rzeczywistym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.03

Language:

pol

Relation:

Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: