Object structure
Title:

Emisja CO2 w sprawozdaniach zarządu z działalności – analiza na przykładzie sektora chemicznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The aspect of CO2 emissions in the management report – analysis on the example of the chemical sector

Creator:

Szudrowicz, Izabella

Subject and Keywords:

sprawozdanie z działalności zarządu ; emisja CO2 ; ochrona środowiska ; management reports ; CO2 emissions ; environmental protection

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 368-376

Abstrakt:

Emisja zanieczyszczeń do powietrza jest tematem poruszanym w dyskusji publicznej od kilku lat. Zagadnienie zyskało na istotności po wprowadzeniu limitów na emisję przez instytucje Unii Europejskiej. Dla wszystkich państw członkowskich, w tym również dla Polski oznaczało to konieczność wprowadzenia zmian w prowadzeniu działalności. W ostatnim czasie znaczenie zyskał aspekt emisji CO2 i powiązana z nim efektywność energetyczna. Celem niniejszego artykułu jest analiza sprawozdań z działalności zarządów spółek należących do sektora chemicznego i notowanych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Publikacja zawiera analizę porównawczą fragmentów sprawozdań z lat 2016 i 2017 odnoszących się do ochrony środowiska, a w szczególności do aspektu emisji CO2 do atmosfery. Praca porusza kwestie ujawniania i sposobu prezentacji informacji o emisji CO2 przez wybrane spółki.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.35

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: