Object structure
Title:

Rola lokalnej społeczności w zrównoważonym rozwoju miast funkcjonujących w myśl koncepcji smart city

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of local community in sustainable development of cities functioning in accordance with the smart city concept

Creator:

Szaja, Marta

Subject and Keywords:

miasto ; smart city ; zrównoważony rozwój ; partycypacja społeczna ; city ; sustainable development ; social participation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 346-354

Abstrakt:

Zasadniczym celem artykułu jest wskazanie roli lokalnej społeczności w kształtowaniu, wyznaczaniu kierunków rozwoju inteligentnych miast zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. W tym celu przybliżono sposób pojmowania zrównoważonego rozwoju odpowiadający specyfice miasta, przedstawiono główne założenia idei smart city wskazując zasadnicze obszary jej występowania oraz podano przykładowe warunki sprzyjające zaangażowaniu społecznemu w dążeniu do ciągłej poprawy jakości życia w mieście. W konkluzjach wskazano na widoczny brak wykorzystania potencjału społeczności lokalnej oraz zasugerowano potrzebę dalszych badań umożliwiających identyfikację elementówzwiększających poziom aktywności społecznej w procesie transformacji przestrzeni miasta. W toku prac badawczych wykorzystano takie metody i techniki eksploracji, jak: analiza desk research, krytyczna analiza krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz metody analizy ekonomicznej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.33

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: