Object structure
Title:

Społeczna odpowiedzialność biznesu a zachowania przedsiębiorstw w zakresie opodatkowania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Corporate Social Resonsibility and behavior of entrepreneurship in the field of taxation

Creator:

Kozłowska-Makóś, Danuta ; Kluzek, Marta

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność biznesu ; corporate social responsibility ; opodatkowanie przedsiębiorstw ; unikanie opodatkowania ; corporate taxation ; tax avoidance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 185-193

Abstrakt:

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez koncepcję zrównoważonego rozwoju. Wielowymiarowość definicji CSR powoduje, że wychodzi ona poza wymogi stawiane przez prawo, a jej celem jest poszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań nie tylko dla organizacji, ale również dla jej otoczenia, zarówno bliższego jak i dalszego. Artykuł stanowi próbę wykazania związku między strategią podatkową przedsiębiorstwa a wypełnianiem zobowiązań wynikających z CSR. Wykorzystano przy tym metodę analizy literatury z zakresu prawa podatkowego, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz metodę dedukcji i indukcji. Rozważania wskazują, że kwestiepodatkowe w większości przypadków nie są częścią programu CSR. Dowodzi się, że niezbędne zmiany w publikowaniu sprawozdań finansowych wraz z danymi polityki podatkowej stanowią o nowym obliczu optymalizacji podatkowej w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.18

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: