Object structure
Title:

Wykorzystanie instrumentów w zarządzaniu ryzykiem środowiskowym w gminach śląskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The use of instruments in environmental risk management in the Silesian municipalities

Creator:

Dubiel, Beata

Subject and Keywords:

ryzyko środowiskowe ; instrumenty zarządzania ryzykiem środowiskowym ; samorząd lokalny ; ryzyko powodziowe ; dokumentacja planowania ; ecological risk ; environmental risk management instruments ; local governance ; flood risk ; planning documents

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 76-84

Abstrakt:

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w samorządach lokalnych realizuje się za pomocą odpowiednich instrumentów, które obejmują rozwiązania prawne, ekonomiczne i techniczne oraz wpływają na stopień wykorzystania użytych zasobów. Celem artykułu jest zaprezentowanie oraz omówienie instrumentów wykorzystywanych przez gminy w procesie zarządzania ryzykiem środowiskowym. Omówione zostaną wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w okresie 2016–2017 wśród samorządów szczebla gminnego w województwie śląskim. Wyniki potwierdziły, iż gminy śląskie są bardzo dobrze przygotowanew zakresie dokumentacji, planów zarządzania kryzysowego co zapewnia właściwe reagowanie na zdarzenia katastroficzne. Dokumenty pozwalają samorządom zrealizować konkretne cele służące przede wszystkim bezpieczeństwu lokalnemu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.07

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: