Object structure
Title:

Wpływ transakcji wzajemnych na płynność finansową przedsiębiorstw działających w branżowej grupie zakupowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The influenceof mutual transactions on financial liquidity of companies operatingin a group purchasing organization

Creator:

Zimon, Grzegorz

Subject and Keywords:

transakcje wzajemne ; grupy zakupowe ; płynność finansowa ; mutual transactions ; group purchasing organizations ; financial liquidity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522; s. 357-366

Abstrakt:

Zatory płatnicze to jeden z najważniejszych problemów, z jakim spotykają się zarządzający przedsiębiorstwem. Brak wpływu środków pieniężnych i wzrost poziomu zobowiązań krótkoterminowych w długim okresie może doprowadzić do bankructwa. Przedsiębiorstwa, które zaczynają mieć kłopoty z regulowaniem bieżących zobowiązań, często ponoszą wysokie koszty utrzymania płynności finansowej. Otrzymują kredyty na niekorzystnych warunkach, wysoko oprocentowane pożyczki, sprzedają usługi i towar po mocno obniżonych cenach. Dużo większe możliwości w przypadku zarządzania płynnością finansową pojawiają się w grupach zakupowych. Przedsiębiorstwa tworzące grupy zakupowe, jeżeli tylko zdecydują się na współpracę, mogą korzystać z transakcji wzajemnych. Zastosowanie transakcji wzajemnych to proste i skuteczne narzędzie poprawiające poziom płynności finansowej. Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób przedsiębiorstwa funkcjonujące w branżowych grupach zakupowych przez zastosowanie transakcji wzajemnych mogą poprawiać płynność finansową

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.522.26

Language:

pol

Relation:

System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: