Object structure
Title:

Wpływ raportowania zintegrowanegona kształtowanie wyników i wizerunku jednostki gospodarczej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Impact of integrated reporting on shaping the results and image of thecompany

Creator:

Krajewska, Sylwia ; Chłapek, Katarzyna

Subject and Keywords:

sprawozdawczość zintegrowana ; raportowanie niefinansowe ; marketing ; wizerunek ; integrated reporting ; non-financial reporting ; image

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522; s. 345-356

Abstrakt:

Celem artykułu jest weryfikacja, czy sprawozdawczość zintegrowana, stanowiąca formę raportowania niefinansowego, może wpływać na wyniki i wizerunek jednostki gospodarczej. Cel badawczy ukierunkowany został na analizę formy i zawartości raportów zintegrowanych, a następnie prezentację i odbiór przez interesariuszy. Podstawową metodę badawczą stanowi rozpoznanie procesu ewolucji sprawozdawczości finansowej, ze szczególnym naciskiem na relację raportowania z marketingiem, a także przegląd literatury, oraz analiza empiryczna ujawnionych raportów spółek giełdowych. Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że polityka kształtowania wizerunku przy wykorzystaniu danych niefinansowych ma wpływ na wyniki i postrzeganie jednostek gospodarczych przez odbiorców. Implikuje to potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do sprawozdawczości niefinansowej oraz umożliwia pozytywną weryfikację postawionej hipotezy o wpływie raportowania zintegrowanego na kształtowanie wyników i wizerunku jednostki gospodarczej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.522.25

Language:

pol

Relation:

System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: