Object structure
Title:

Atestacja danych niefinansowych przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych w świetle standaryzacji ISAE 3000

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Assuranceservice of non-financial data of social responsibility enterprises inthe light of ISAE 3000 standardization

Creator:

Bartoszewicz, Anna

Subject and Keywords:

corporate social responsibility ; atestacja ; CSR ; raportowanie niefinansowe ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; ISAE 3000 ; assurance service ; non-financial reporting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522; s. 305-316

Abstrakt:

Rosnące zapotrzebowanie interesariuszy na określony rodzaj informacji zainicjowało trend wśród przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych do ujawniania w publikowanych raportach danych niefinansowych. Czynnikiem warunkującym ich przydatność jest wiarygodność prezentowanych informacji, stąd zasadne staje się poddanie ich usłudze atestacyjnej przez niezależny organ poświadczający. Takie działanie pozwala na identyfikację istotnych nieprawidłowości, weryfikację przydatności oraz ich uwierzytelnienie. W artykule przedstawiono modelowy przebieg usługi atestacyjnej z interpretacją poszczególnych jej etapów. Kontekst prowadzonych rozważań odniesiono do raportów CSR przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych, metodykę zaś i realizację usługi atestacyjnej opracowano zgodnie ze standardem ISAE 3000. Brak ścisłych wytycznych, dotyczących formy i zakresu prezentacji danych niefinansowych, implikuje pewne rozbieżności w praktyce atestacyjnej. Istotną trudność stanowi także forma prezentacji wydawanej przez atestatora opinii ze względu na szerokie grono jej odbiorców

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.522.22

Language:

pol

Relation:

System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: