Object structure
Title:

Doskonalenie zawodowe osób zajmujących się rachunkowością na wybranych przykładach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Professional development of people dealing with accounting on selected examples

Creator:

Świetla, Katarzyna ; Jonas, Krzysztof

Subject and Keywords:

doskonalenie zawodowe ; certyfikowane kursy ; studia podyplomowe ; professional development ; certified courses ; post-graduate studies

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522; s. 275-289

Abstrakt:

Szybko zmieniająca się sytuacja na rynku pracy wymusza na osobach zajmujących się zawodowo rachunkowością nieustanne doskonalenie swoich umiejętności oraz zdobywanie nowych. Aktywność poznawcza wyrażająca się w postawie lifelong learning jest w tej dziedzinie szczególnie istotna. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego oraz wybranych możliwości zdobywania i doskonalenia zawodowego poza studiami wyższymi. Dla realizacji tak określonego celu zastosowano metodę przeglądu polskiej i międzynarodowej literatury tematu. Przeprowadzono analizę wybranych form doskonalenia zawodowego pod kątem możliwości zdobycia potrzebnej wiedzy oraz faktu jej udokumentowania w sposób uznany na rynku pracy. Analiza prowadzi autorów do wniosku, iż potrzeba ustawicznego doskonalenia zawodowego jest coraz bardziej rozumiana w tym środowisku. Świadczy o tym rosnąca liczba osób kształcących się na studiach podyplomowych czy w SKwP na kursach certyfikowanych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.522.20

Language:

pol

Relation:

System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: