Object structure
Title:

Koncepcje zachowania kapitału na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Conceptsof capital conservation on the example of companies listed on the Warsaw Stock Exchange

Creator:

Wacławik, Bogusław

Subject and Keywords:

GPW ; kapitał ; koncepcje zachowania kapitału ; MSR ; spółki giełdowe ; capital ; concepts of capital conservation ; IAS ; listed companies on WSE

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522; s. 193-206

Abstrakt:

Kapitał własny stanowi podstawową kategorię ekonomiczną związaną nierozerwalnie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z ekonomicznego punktu widzenia odgrywa on rolę zapewaniającą zwrot powierzonych środków względem wierzycieli jednostki (realność zwrotu powierzonych środków finansowych) oraz zabezpieczającą względem samej jednostki i prowadzonej działalności (m.in. zabezpieczenie możliwości kontynuowania działalności gospodarczej). Powstaje zasadnicze pytanie, i tym samym wskazany zostaje przedmiot zainteresowania, analizy, jak należy rozumieć kapitał w ujęciu ekonomicznym (gospodarczym), w tym na gruncie nauki i praktyki rachunkowości oraz jak spółki na GPW z indeksu WIG30 radzą sobie z zachowaniem kapitału

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.522.14

Language:

pol

Relation:

System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: