Object structure
Title:

Finansowanie działalności leczniczej szpitali w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financing medical activity of hospitals in the system of basic hospital security of medical services

Creator:

Orliński, Ryszard ; Macuda, Małgorzata

Subject and Keywords:

sieć szpitali ; działalność lecznicza ; finansowanie działalności leczniczej ; rynek świadczeń zdrowotnych ; network of hospitals ; medical activity ; financing of medical activities ; health caremarket

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522; s. 140-154

Abstrakt:

W 2017 roku opublikowana została ustawa wprowadzająca system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali), będąca nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sieć szpitali rozpoczęła funkcjonowanie 1 października 2017 roku. Zmiana zasad finansowania świadczeń w ramach leczenia szpitalnego, a częściowo również w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ma usprawnić funkcjonowanie szpitali. Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie nastąpiły na rynku świadczeń zdrowotnych w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy. W artykule wykorzystano analizę literatury i aktów prawnych. Oceny efektów zmian będzie można dokonać po kilku latach funkcjonowania sieci szpitali

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.522.10

Language:

pol

Relation:

System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: