Object structure
Title:

Wykorzystanie w procesie badania sprawozdania finansowego wyników prac ekspertów w świetle badań empirycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The use of the results of expert work in the process of auditingthe financial statement in the light of empirical research

Creator:

Szulc, Małgorzata ; Zieniuk, Paweł

Subject and Keywords:

badanie sprawozdań finansowych ; biegły rewident ; standardy rewizji finansowej ; audit of financial statements ; certified auditor ; auditing standards

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522; s. 113-125

Abstrakt:

Wykonując badanie sprawozdań finansowych, biegli rewidenci mają możliwość korzystania z pomocy zewnętrznych ekspertów. Sytuacja taka ma miejsce przede wszystkim w przypadkach, gdy do uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania niezbędna jest wiedza z dziedziny innej niż rachunkowość i rewizja finansowa. Pomoc rzeczoznawcy ma również duże znaczenie przy wycenie istotnych pozycji majątku. Artykuł w syntetyczny sposób prezentuje możliwości wykorzystania opinii ekspertów zewnętrznych w pracy biegłego rewidenta w świetle obowiązujących regulacji prawnych i standardów rewizji finansowej. Zaprezentowane zostały także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli zawodu biegłego rewidenta. Zdaniem autorów, potwierdzonym wynikami badań, złożoność procesów wyceny będzie prowadzić do korzystania z pomocy specjalistów na coraz szerszą skalę. Autorzy postulują także, że pomoc ekspertów nie powinna być postrzegana jako słabość biegłego rewidenta, ale jako naturalny etap procedur rewizyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.522.08

Language:

pol

Relation:

System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: