Object structure
Title:

Wykorzystanie narzędzi analizy finansowej w badaniu zagrożenia kontynuacji działalności spółek notowanychna Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Use of financial analysis tools in examining the risk of going concern of companieslisted on the Warsaw Stock Exchange (GPW)

Creator:

Goldmann, Katarzyna ; Zimnicki, Tomasz

Subject and Keywords:

sprawozdanie finansowe ; kontynuacja działalności ; analiza finansowa ; analiza wstępna ; analiza wskaźnikowa ; zagrożenie kontynuacji działalności ; financial statement ; going concern ; financial analysis ; preliminary analysis ; ratio analysis ; the risk of going concern

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522; s. 101-112

Abstrakt:

We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego jednostki gospodarcze stwierdzają, czy zasada kontynuacji działalności została zachowana. W przypadku większych podmiotów stwierdzenie to musi zostać zweryfikowane przez biegłych rewidentów, którzy powinni wykorzystać do tego narzędzia analizy finansowej. Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania tych narzędzi przez biegłych rewidentów w badaniu zagrożenia kontynuacji działalności spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykorzystano do tego metodę analizy dokumentów opartą na rocznych raportach okresowych za lata 2014-2015, a także metodę statystyczną w postaci analizy struktury do określenia stopnia wykorzystania narzędzi analizy finansowej oraz metodę wnioskowania logicznego do jego oceny. Z przeprowadzonych badań wynika, że stopień wykorzystania narzędzi analizy finansowej jest bardzo niski, co może wskazywać na zagrożenie, że zasada kontynuacji działalności przez biegłych rewidentów nie została należycie zweryfikowana przy wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.522.07

Language:

pol

Relation:

System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: