Object structure
Title:

Płaca minimalna płacą godziwą w wybranych krajach Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Minimum wage – equitable remuneration in selectedEuropean Union countries

Creator:

Oliwkiewicz, Barbara

Subject and Keywords:

kapitał ludzki ; płaca minimalna ; godziwe wynagrodzenie ; human capital ; minimum wage ; fair remuneration

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522; s. 66-76

Abstrakt:

Dyskusje na temat płac minimalnych można spotkać w wielu opracowaniach z dziedziny ekonomii. Obecnie kraje przyjmują różne rozwiązania w zakresie zabezpieczenia minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z współczesną teorią pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń minimalne godziwe wynagrodzenie pracownika powinno wynosić 8% wartości kapitału ludzkiego pracownika, o czym świadczą liczne badania poprzedników. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie, czy płaca minimalna w wybranych krajach Unii Europejskiej (Polska, Belgia i Niemcy) jest płacą godziwą. W pierwszej części opracowania na podstawie studiów literatury przedmiotu omówiono model płacy godziwej oraz dylematy płacy minimalnej w gospodarce. Druga część przedstawia analizę i ocenę godziwości płac minimalnych w Polsce, Belgii i Niemczech. Przeprowadzona analiza wskazuje na godziwy minimalny poziom opłacania kapitału ludzkiego w Belgii i w Niemczech. Polska natomiast jest krajem, gdzie nie można stwierdzić, że płaca minimalna jest płacą godziwą

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.522.05

Language:

pol

Relation:

System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: