Object structure
Title:

Rachunek przepływów pieniężnych w ocenie pozycji finansowej przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cash flow statement in the assessment offinancial position of an enterprises

Creator:

Nakonieczny, Joanna

Subject and Keywords:

płynność finansowa ; rachunek przepływów pieniężnych ; nadwyżka finansowa ; strumienie przepływów pieniężnych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522; s. 54-65

Abstrakt:

Dodatni wynik finansowy i kapitał to podstawowe determinanty funkcjonowania każdego podmiotu gospodarczego. To zarazem istotne kategorie rachunkowości finansowej, uzależnione od przepływu środków pieniężnych. Informacja o wpływach i wydatkach przedsiębiorstwa stanowi uzupełnienie analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat, a przede wszystkim pozwala na ocenę prawidłowości gospodarowania środkami pieniężnymi. Celem artykułu jest weryfikacja pozycji finansowej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu rachunku przepływów pieniężnych. Zmierzając do osiągnięcia celu, omówiono zagadnienia dotyczące cash flow, nadwyżki finansowej oraz strumieni przepływu środków pieniężnych. Aby wspomóc proces wnioskowania, zbudowano wskaźniki struktury przepływów pieniężnych, wydajności gotówkowej i wystarczalności gotówkowej. Podjęta problematyka badawcza oraz postawiony cel zdeterminowały wybór metod badawczych. Wykorzystano: studia literaturowe, analizę i wnioskowanie. Zastosowano także studium przypadku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.522.04

Language:

pol

Relation:

System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: