Object structure
Title:

Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Specific accounting principles of budgetary units

Creator:

Bucior, Grzegorz ; Wiercińska, Aleksandra

Subject and Keywords:

rachunkowość jednostek budżetowych ; rachunkowość budżetowa ; jednostka budżetowa ; szczególne zasady rachunkowości budżetowej ; accounting of budgetary units ; budgetary accounting ; budgetary unit ; specificrules of budgetary accounting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522; s. 29-39

Abstrakt:

Regulacje dotyczące rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych opierają się na przepisach prawa bilansowego, jak również szeregu przepisów z zakresu finansów publicznych, zawartych w odpowiednich ustawach oraz rozporządzeniach. Celem artykułu jest wskazanie zakresu i konsekwencji stosowania szczególnych zasad rachunkowości oraz zasad nadrzędnych przez jednostki budżetowe. Praca ma charakter przeglądu literatury przedmiotu. Analizą objęto publikacje z ostatnich lat dotyczące problematyki rachunkowości stosowanej przez jednostki sektora finansów publicznych. Podstawowym wnioskiem z analizy literatury przedmiotu jest stwierdzenie występowania luki w odniesieniu do badań nad stosowaniem szczególnych zasad rachunkowości przez jednostki sektora finansów publicznych. Dostępne publikacje mają przede wszystkim charakter oceny regulacji dotyczącej rachunkowości jednostek sektora budżetowego, a prace prezentujące badania jakościowe lub ilościowe należą do rzadkości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.522.02

Language:

pol

Relation:

System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: