Object structure
Title:

Marka w rachunkowości – historia, stan obecny i perspektywy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Accounting for brand – history, current status and perspectives

Creator:

Bareja, Barbara

Subject and Keywords:

rachunkowość marki ; aktywa niematerialne ; fuzje i przejęcia ; wartość firmy ; brand accounting ; intangible assets ; mergers and acquisitions ; goodwill

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522; s. 13-28

Abstrakt:

W artykule podjęto temat ewolucji zakresu aktywów niematerialnych ujmowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Zagadnienie to zostało omówione na przykładzie marki przez pokazanie jej dotychczasowego ujmowania w rachunkowości, jak również prawdopodobnego przyszłego podejścia do niej. Marka wydaje się szczególnym zasobem. Jest ona ujmowana w bilansie w sytuacji nabycia w oddzielnej transakcji, a także nabycia w ramach fuzji i przejęć. Natomiast marka wytworzona wewnętrznie nie jest uznawana za składnik aktywów niematerialnych. W związku z celem artykułu szczegółowo przeanalizowano obecnie obowiązujące rozwiązania przewidziane w MSR 38 i MSSF 3. Prześledzono także historyczne zmiany w zakresie ujmowania marki w bilansie. W efekcie stwierdzono, że rachunkowe ujęcie marki jest niespójne i wymaga dalszych prac zmierzających do uporządkowania tego zawiłego zagadnienia. W związku z takim wnioskiem dokonano próby wskazania możliwej dalszej ewolucji zakresu ujmowania aktywów niematerialnych w bilansie i innych elementach obowiązkowej sprawozdawczości finansowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.522.01

Language:

pol

Relation:

System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 522

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: