Object structure
Title:

Możliwości wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju w instytucjach szkolnictwa wyższego – wyniki badań uczelni ekonomicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Possibilities of implementing the concept of sustainable development in institutions of higher education − research results of economic universities

Creator:

Teneta-Skwiercz, Dorota

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; społeczna odpowiedzialność uczelni ; szkoła wyższa ; sustainable development ; social responsibility of universities ; higher education

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 312-320

Abstrakt:

Problem badawczy, któremu poświęcono niniejsze opracowanie, sformułowano w formie następującego pytania: w jaki sposób szkoły wyższe reagują na wyzwania wynikające z upowszechniania koncepcji zrównoważonego rozwoju? Głównym celem artykułu jest ocena możliwości wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju w szkole wyższej. Cele pośrednie to: naświetlenie nowych wyzwań/oczekiwań stojących przed instytucjami szkolnictwa wyższego, identyfikacja roli administracji państwowej w zakresie stymulowania społecznej odpowiedzialności uczelni oraz ukazanie obszarów i przykładowych inicjatyw służących realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju uczelni. Metody badawcze zastosowane w artykule to analiza piśmiennictwa, analiza stron internetowych oraz rozmowy nieformalne. Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom wdrożenia przedmiotowej koncepcji w badanych szkołach wyższych jest niezadowalający

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.499.29

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: