Object structure
Title:

Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych w krajach UE w warunkach pokryzysowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Households income situation in UE countries in postcrisis conditions

Creator:

Śleszyńska- Świderska, Anna

Subject and Keywords:

sytuacja dochodowa ; gospodarstwa domowe ; kryzys gospodarczy ; warunki pokryzysowe ; kraje UE

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 301-311

Abstrakt:

Zmiany w dochodach gospodarstw domowych są zróżnicowane przestrzennie i związane są z sytuacją gospodarczą w danym kraju. Celem artykułu jest analiza sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w krajach UE po zakończeniu kryzysu gospodarczego. W tym kontekście podjęto próbę odpowiedzi na pytania: 1. Jak i w jakim stopniu zmiany dochodu gospodarstw domowych związane są z sytuacją gospodarczą kraju? 2. W których krajach UE zaszły największe zmiany w dochodach gospodarstw domowych, a w których najmniejsze w efekcie kryzysu gospodarczego? 3. Jaki charakter mają zmiany (trwałe czy przejściowe) w dochodach gospodarstw domowych, które nastąpiły w efekcie kryzysu gospodarczego? Jakie skutki charakter tych zmian wywołał w zachowaniach konsumpcyjnych gospodarstw domowych? Aby osiągnąć cel artykułu, zastosowano następujące metody badacze: studia literaturowe, analizę statystyczną, analizę korelacji i analizę skupień. Głównym źródłem danych była baza EUROSTAT

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.499.28

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: