Object structure
Title:

Powiązanie perspektyw balanced scorecard z koncepcją zarządzania łańcuchem dostaw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Linking the balanced scorecard perspectives with the supply chain management concept

Creator:

Surowiec, Anna ; Kołodziej-Hajdo, Marta

Subject and Keywords:

zbilansowana karta osiągnięć ; zarządzanie łańcuchem dostaw ; pomiar dokonań ; balanced scorecard ; supply chain management ; performance measurement

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 273-283

Abstrakt:

W konkurencyjnym otoczeniu biznesowym współpraca w łańcuchu dostaw jest jednym z ważniejszych sposobów zdobywania przewagi konkurencyjnej. Pomiar osiągnięć łańcucha dostaw jest podstawą skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw. Dlatego też w ostatnich dwóch dziesięcioleciach istotną kwestią w koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw stała się problematyka pomiaru osiągnięć, gdyż w praktyce nie istnieją gotowe rozwiązania i narzędzia w tym zakresie. Tradycyjne miary efektywności łańcucha dostaw, chociaż przydatne, nie stanowią adekwatnych mierników oceny osiągnięć łańcucha dostaw, gdyż nie koncentrują się na pomiarze, motywowaniu i optymalizacji osiągnięć wynikających ze współpracy w łańcuchu dostaw. Jednym z potencjalnych narzędzi, które może być zaadaptowane na potrzeby pomiaru osiągnięć łańcucha dostaw, jest zrównoważona karta wyników. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości jej modyfikacji jako metody pomiaru osiągnięć w celu opracowania kompleksowej metody pomiaru osiągnięć łańcucha dostaw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.499.26

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: