Object structure
Title:

Identyfikacja wybranych problemów dotyczących implementacji koncepcji społecznej odpowiedzialności – perspektywa małego przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Identification of selected problems relating to implementation of social responsibility conception – perspective of small enterprise

Creator:

Sokołowska-Durkalec, Agnieszka

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność ; small enterprises ; małe przedsiębiorstwo ; implementacja koncepcji ; social responsibility ; implementation of conception

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 254-263

Abstrakt:

Rozważania przedstawione w artykule są kontynuacją wielowymiarowych badań literaturowych i empirycznych dotyczących identyfikacji, oceny i kierunków doskonalenia społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa z perspektywy zarządzania jej obszarami. Dotykają wymiaru doskonalenia społecznej odpowiedzialności i są doniesieniem z dalszej eksploracji problematyki (wyników badań empirycznych), a dokładnie obserwacji wdrożeń założeń i stosowania wybranych instrumentów koncepcji w małych przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest identyfikacja wybranych problemów dotyczących implementacji założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności w małym przedsiębiorstwie. W części teoretycznej zaprezentowano główne założenia i specyfikę procedury implementacji koncepcji społecznej odpowiedzialności w małym przedsiębiorstwie, w empirycznej natomiast przedstawiono wybrane wnioski z analizy studiów przypadków małych przedsiębiorstw, w których trwa proces przedmiotowej implementacji. Na tej podstawie zidentyfikowano wybrane trudności związane z wdrożeniem koncepcji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.499.24

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: