Show structure

Title:

Identyfikacja wybranych problemów dotyczących implementacji koncepcji społecznej odpowiedzialności – perspektywa małego przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Identification of selected problems relating to implementation of social responsibility conception – perspective of small enterprise.

Creator:

Sokołowska-Durkalec, Agnieszka

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność ; small enterprises ; małe przedsiębiorstwo ; implementacja koncepcji ; social responsibility ; implementation of conception

Description:

Rozważania przedstawione w artykule są kontynuacją wielowymiarowych badańliteraturowych i empirycznych dotyczących identyfikacji, oceny i kierunków doskonaleniaspołecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa z perspektywy zarządzania jejobszarami. Dotykają wymiaru doskonalenia społecznej odpowiedzialności i są doniesieniemz dalszej eksploracji problematyki (wyników badań empirycznych), a dokładnie obserwacjiwdrożeń założeń i stosowania wybranych instrumentów koncepcji w małych przedsiębiorstwach.Celem artykułu jest identyfikacja wybranych problemów dotyczących implementacjizałożeń koncepcji społecznej odpowiedzialności w małym przedsiębiorstwie. W części teoretycznejzaprezentowano główne założenia i specyfikę procedury implementacji koncepcjispołecznej odpowiedzialności w małym przedsiębiorstwie, w empirycznej natomiast przedstawionowybrane wnioski z analizy studiów przypadków małych przedsiębiorstw, w którychtrwa proces przedmiotowej implementacji. Na tej podstawie zidentyfikowano wybrane trudnościzwiązane z wdrożeniem koncepcji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

DOI: 10.15611/pn.2017.499.24

Source:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 243-253

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu