Object structure
Title:

Standardy ładu korporacyjnego w krajach Europy rozwijającej się

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Corporate governance standards in emerging and developing Europe

Creator:

Siemiaszkiewicz, Dominika

Subject and Keywords:

ład korporacyjny ; Europa rozwijająca się ; eksperci World Economic Forum ; corporate governance ; emerging and developing Europe ; World Economic Forumexperts

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 243-253

Abstrakt:

Niniejsza praca analizuje standardy ładu korporacyjnego w krajach Europy wschodzącej i rozwijającej się. W tym celu porównano 11 krajów Europy rozwijającej się (Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Macedonia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia i Turcja) i dla nich porównano 7 składowych indeksu globalnej konkurencyjności (Global Competitiveness Index), do których należą: prawo własności, nieprawidłowe płatności i łapówki, etyczne zachowanie firm, standardy audytu i raportowania, ochrona interesu akcjonariuszy mniejszościowych i efektywność polityki antymonopolowej. Celem artykułu jest weryfikacja, czy nastąpiła poprawa w postrzeganiu przez ekspertów standardów ładu korporacyjnego w rozwijających się gospodarkach. Przeprowadzone badania pokazały, że w opinii ekspertów World Economic Forum, Macedonia była krajem, w którym nastąpił największy wzrost jakości standardów ładu korporacyjnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.499.23

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: